Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov

I. Splošne določbe

 1. Upravljavec osebnih podatkov glede na člen 4(7) uredbe Evropskega parlamenta (EU) 2016/679, Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju le: »GDPR«) je Girone s.r.o., IČO 51 459 833 s sedežem na Za koníčkom 1/D, 902 01 Pezinok, Slovaška (v nadaljevanju le: »upravljavec«).
 2. Kontaktni podatki upravljavca so:

naslov: Za koníčkom 1/D, 902 01 Pezinok, Slovaška

e-mail: info@holokolo.si

telefon: +386 ...doplnim

 1. Osebni podatki so vse informacije o zadevni ali pa o zadevni fizični osebi; zadevna fizična oseba je fizična oseba, ki jo lahko posredno ali pa neposredno identificiramo, predvsem s povezavo na določeno lastnost, na primer ime, EMŠO, podatki o naslovu, omrežnim identifikatorjem ali s pomočjo enega ali več posebnih dejavnikov, fizioloških, genetičnih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ali družbenih.
 2. Upravljavec ni imenoval pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

II. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov:

 1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih priskrbeli, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil na osnovi izpolnjevanja vašega naročila.
 2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke in podatke, ki so nujno za izpolnjevanje pogodbe.

III. Zakonski razlog in namen obdelave osebnih podatkov:

 1. Zakonski razlog obdelave osebnih podatkov je:
 • izpolnjevanje pogodbe med vami in upravljavcem glede na čl. 6 odst. 1(b) GDPR,
 • upravičen interes upravljavca za omogočanje neposrednega trženja (za pošiljanje sporočil trgovine in e-novic) glede na čl. 6 odst. 1(f) GDPR,
 • Vaše soglasje z obdelavo z namenom omogočanja neposrednega trženja (za pošiljanje sporočil trgovine in e-novic) glede na čl. 6 odst. 1(a) GDPR v zvezi s § 7 odst. 2 zakona št. 480/2004 Zb. o nekaterih storitvah informacijskega podjetja v primeru, da ni prišlo do naročila blaga ali storitev.
 1. Namen obdelave osebnih podatkov je:
 • obdelava vašega naročila in izvršitev pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri naročilu so zahtevani osebni podatki, ki so nujni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontaktni podatki). Posredovanje osebnih podatkov je nujno za sklenitev kupne pogodbe, brez posredovanja osebnih podatkov kupne pogodbe ni mogoče skleniti, ali pa jo izpolnjevati s strani upravljavca.
 1. S strani upravljavca prihaja k samodejni in individualni odločitvi v smislu čl. 22 GDPR. S takšno obdelavo ste podali svoje izrecno soglasje.

IV. Trajanje shrambe podatkov

 1. Upravljavec shranjuje osebne podatke:
 • za čas, ki je nujen za izvršitev pravic, ki izhajajo s pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem in upravičenosti do zahtev iz takšnih pogodbenih razmerij (do 15 let od sklenitve pogodbenega razmerja).
 • za čas, do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, najdlje 7 let, če so osebni podatki obdelani na osnovi soglasja.
 1. Po poteku roka shranjevanja osebnih podatkov bo upravljavec osebne podatke izbrisal.

V. Prejemniki osebnih podatkov (poddobavitelji upravljavca)

 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe:
 • ki se ukvarjajo z dobavo blaga/storitev/izvedbe plačil na osnovi pogodbe,
 • osebe, ki omogočajo delovanje spletne trgovine in druge storitve v povezavi z delovanjem spletne trgovine,
 • osebe, ki omogočajo tržne storitve.
 1. Upravljavec nima namena posredovati osebnih podatkov tretji osebi (izven EU) ali mednarodni organizaciji. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki storitev v oblaku.

VI. Vaše pravice

 1. Pod pogoji določenimi v GDPR imate:
 • pravico dostopa do svojih osebnih podatkov glede na člen 15 GDPR.
 • pravico do urejanja osebnih podatkov glede na člen 16 GDPR oz. omejitev obdelave glede na člen 18 GDPR.
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov glede na člen 17 GDPR.
 • pravico do ugovora proti obdelavi glede na člen 21 GDPR in
 • pravico za prenos osebnih podatkov glede na člen 20 GDPR.
 • pravico do preklica soglasja z obdelavo pisno ali po elektronki pošti upravljavcu, naveden v členu III teh pogojev.
 1. Pravico imate tudi do vložitve pritožbe na Urad za varstvo osebnih podatkov v primeru, da domnevate, da so bile vaše pravice za varstvo osebnih podatkov kršene.

VII. Pogoji varovanja osebnih podatkov

 1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za zaščito podatkovnih shramb osebnih podatkov v pisni obliki.
 3. Upravljavec izjavlja, da imajo za dostop k osebnim podatkom le pooblaščene osebe.

VIII. Končne določbe

 1. Z oddanim naročilom s posredništvom spletnega obrazca potrjujete, da ste s pogoji varstva osebnih podatkov seznanjeni in da jih v popolnem obsegu sprejemate.
 2. S pogoji soglašate s posredništvom spletnega obrazca. Z označenim okencem za soglasje potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji varstva osebnih podatkov in da jih v popolnem obsegu sprejemate.
 3. Upravljavec je upravičen te pogoje spremeniti. Novo različico pogojev varstva osebnih podatkov bo objavil na svojih spletnih straneh in vam hkrati poslal novo različico teh pogojev na vaš elektronski naslov, ki ste ga upravljavcu priskrbeli.

 

Ti pogoji so veljavni z dnem, 1.3.2019.